Ochrana osobných údajov

Podmienky spracúvania osobných údajov

Ak ste mojim zákazníkom alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zoznámte sa preto prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov platné od 25.5.2018).

Základné ustanovenia

- Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je ATPstudio s.r.o., IČO: 50735632, DIČ: 2120452510 so sídlom Červenej armády 1262, 90086 Budmerice (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

- Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: Červenej armády 1262, 90086 Budmerice

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

telefón: +421 911 811770

- Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Kto je správca?

Andrea Pešková, konateľ firmy ATPstudio s.r.o. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú spracované, za akým účelom a na ako dlho. S technickým zabezpečením a enkryptovaním mi pomáha môj manžel Tomáš Peško.

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, to znamená, že:

- Budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.

- Splním si podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.

- Umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení si vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

- Vaše osobné údaje nezhromažďujem ani nevytváram žiadne databázy klientov.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Účelom spracovania osobných údajov je:

- vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom.

- Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail a telefónne číslo nevyhnutne potrebujem za účelom plnenia služby

- pri vedení účtovníctva nevyhnutne potrebujem Vaše fakturačné údajte (meno a adresa), aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

- poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy (napr. zmluva o dielo pri svadobnej fotografii), bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť.

- fotografická dokumentácia.

Rezervačný formulár "Vianočné fotenie 2023"

Pre Vaše pohodlie a rýchlu komunikáciu s nami sme na stránke www.rodinny-fotograf.com umiestnili jednoduchý rezervačný formulár termínov vianočných fotení 2023. Po vyplnení základných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa, textový obsah samotnej správy) sa správa preposiela na náš e-mail (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.). Došlá správa a jej obsah slúži len na komunikáciu a zabezpečenie rezervácie.

Doba uchovávania osobných údajov

- všetky neupravené fotografie (v raw formáte) sa archivujú po dobu 1 mesiaca od odovzdania zákazky ak nie je písomnou formou dohodnuté inak, po tejto dobe budú odstránené v súlade s nariadením EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb (tzv. GDPR).

Pokiaľ chce klient zákazku reklamovať, musí tak učiniť do tejto doby.

- odovzdané fotografie (vo formáte jpg / jpeg) sú archivované po dobu 1 roka od dátumu fotenia ak nie je písomnou formou dohodnuté inak.

- pri archivácii fotografií nepoužívam ani inak neuchovávam Vaše osobné údaje.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

- po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Cookies

Na mojich webových stránkach používam pre oprávenený záujem správcu súbory cookies, ktoré sú potrebné k prevádzke webu, prispôsobenie zobrazenia webových stránok  a na analytické účely. Súbory cookies vnímam ako svoj oprávenený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy na stránkach nepoužívam.

Používanie cookies môžete vo Vašom prehliadači zakázať.